Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Policjanci i i uczniowie klas mundurowych włączyli się w świateczną zbiórkę

Policjanci i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wspólnie z uczniami klas mundurowych z Olsztyna, Biskupca i Olsztynka włączyli się w świąteczną zbiórkę prezentów dla podopiecznych Federacji Organizacji Socjalnych w Olsztynie. W poniedziałek wolontariuszom z FOS przekazane zostały zebrane gry, maskotki, zabawki, słodycze i ubranka.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie i przedstawiciele Federacji Organizacji Socjalnych w Olsztynie podejmują wspólnie różnorodne działania edukacyjno – profilaktyczne, skierowane przede wszystkim do osób poszkodowanych przestępstwem i doświadczających przemocy ze strony najbliższych, a także do seniorów.

Włączając się w te działania, funkcjonariusze m.in. dyżurują w punktach pomocy prawnej organizowanych przez FOS oraz uczestniczą w spotkaniach informacyjno - edukacyjnych i konferencjach. W okresie przedświątecznym współpraca ta zmienia nieco swój charakter. Nadal jej głównym celem jest niesienie pomocy potrzebującym, tym razem jednak pomoc ta ma bardzo wymierny, a wręcz materialny charakter.

Od początku grudnia we wszystkich komisariatach i wydziałach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie prowadzona była zbiórka na rzecz dzieci - podopiecznych Federacji Organizacji Socjalnych w Olsztynie. Jej celem było sprawienie miłej niespodzianki dzieciom, które choć znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, to wciąż z utęsknieniem czekają na odwiedziny Mikołaja. Do akcji przyłączyły się również uczniowie szkół, w których funkcjonują klasy mundurowe – Liceum Ogólnokształcące Feniks w Olsztynie oraz Zespoły Szkół z Olsztynka i Biskupca.

Dzięki zaangażowaniu policjantów i pracowników cywilnych olsztyńskiej komendy oraz dzięki wsparciu szkół, udało się zebrać wiele maskotek, zabawek i gier planszowych. W kolorowych paczkach nie zabrakło też słodyczy, odzieży i materiałów piśmienniczych. Teraz wolontariusze FOS zapakują otrzymane z różnych instytucji upominki i obdarują nimi potrzebujące rodziny.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji! Szczególne podziękowania kierujemy do policjantów i pracowników z najbardziej zaangażowanych w zbiórkę wydziałów – Interwencyjnego, Wywiadowczo–Patrolowego i Prewencji oraz do pracownic Referatu Administracyjno–Gospodarczego.

(LC/TM)

Powrót na górę strony