Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Uderzył żonę tłuczkiem do mięsa i groził, że ją zabije – 51-latek został zatrzymany

Środków przymusu bezpośredniego musieli użyć policjanci wobec agresywnego 51-latka. Mężczyzna uderzył tłuczkiem do mięsa swoją żonę, po czym kazał jej natychmiast opuścić mieszkanie pod groźbą pozbawienia ją życia. Pijany mąż został obezwładniony i zatrzymany przez funkcjonariuszy. Za to co zrobił może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności.

51-letni mieszkaniec Olsztyna uderzył tłuczkiem do mięsa swoją żonę, po czym kazał jej natychmiast opuścić mieszkanie pod groźbą pozbawienia ją życia. Kobieta uciekła z domu pozostawiając w pokoju śpiące dzieci. Wystraszona zadzwoniła pod numer 997 i wezwała na pomoc patrol policji. Funkcjonariusze alarmowo pojechali pod wskazany adres. Po kilkunastu minutach weszli do mieszkania. Mąż zgłaszającej był pijany i agresywny. Przyznał się, że wyrzucił żonę z mieszkania, jednak przyczyn swojego zachowanie nie chciał zdradzić. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila.

51-latek został obezwładniony, zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Po wytrzeźwieniu mieszkaniec Olsztyna najprawdopodobniej usłyszy dwa zarzuty, kierowania wobec żony gróźb karalnych oraz usiłowanie uszkodzenia jej ciała. Ponadto policjanci, którzy podejmowali interwencję założyli rodzinie tzw. Niebieską Kartę, świadczącą o przemocy domowej.

Krzysztof S. w najbliższym czasie stanie przed sądem.

Jesteś ofiarą przemocy w rodzinie?

Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa pozostałych domowników podejmij następujące czynności:

 1.  W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub prokuratora; szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia;

 2. W razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej – możesz zażądać wystawienia zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (wzór zaświadczenia znajdziesz w załączniku zaśw. lekarskie);

 3. Możesz skorzystać z porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, dzwoniąc pod numer Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 801 – 120 – 002 (pon. – sob. 8:00 – 22:00; niedz. i święta 8:00 – 16:00) lub   Policyjnego Telefonu Zaufania – 800 – 339 – 202.

 4. W celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do odpowiedniej instytucji. Kompetencje instytucji i organizacji pomocowych są następujące:

 5. Ośrodki pomocy społecznej – pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych;

 6. Powiatowe centra pomocy rodzinie – pomoc w sprawach prawnych, socjalnych, terapeutycznych, poradnictwo na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w danej miejscowości;

 7. Ośrodki interwencji kryzysowej – zapewniają schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, udzielają wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych;

 8. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – bezpłatne schronienie dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, udzielanie pomocy specjalistycznej: psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, opracowują plan pomocy;

 9. Prokuratura, Policja – osoba pokrzywdzona może w tych instytucjach złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się ;

 10. Sąd rodzinny i opiekuńczy – osoba pokrzywdzona może złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych małoletnich;

 11. Ochrona zdrowia – wystawianie zaświadczeń lekarskich o doznanych obrażeniach, udzielenie pomocy lekarskiej, poradnictwo dot. specjalistycznych poradni medycznych;

 12. Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – jeżeli przemocy w rodzinie towarzyszy picie alkoholu, można złożyć z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Tu znajdziesz placówki z terenu powiatu olsztyńskiego, gdzie otrzymasz fachową pomoc.

mp/in

Powrót na górę strony