Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Elbląg: Specjalistyczne walizki edukacyjne do działań profilaktycznych

Elbląscy policjanci wzbogacili się o trzy specjalistyczne walizki, które mają pomóc w działaniach profilaktycznych, przeciwdziałających używaniu narkotyków i dopalaczy. Sprzęt zakupiony przez władze miasta oficjalnie przekazał Witold Wróblewski prezydent Elbląga. Walizki odebrał mł. insp. Robert Muraszko zastępca Komendanta Miejskiego Policji wraz z towarzyszącymi mu funkcjonariuszami i technikiem kryminalistyki.

Od dłuższego czasu toczy się dyskusja na temat konsekwencji związanych z używaniem dopalaczy. „Władze miasta wspólnie z Policją  i innymi służbami prowadzą akcje profilaktyczne, a dziś pragniemy przekazać sprzęt, który pozwoli jeszcze efektywniej takie działania realizować i uświadamiać o groźnych konsekwencjach sięgania po narkotyki czy dopalacze” – mówił Witold Wróblewski prezydent Elbląga

Wyposażenie walizek będzie wykorzystywane przez policjantów w pracy nie tylko z młodzieżą, która w kwestii używek jest wyedukowana, ale także z nauczycielami, pedagogami i rodzicami. Będziemy informować młodych i ich opiekunów, jak negatywnie działają na organizm dopalacze, jakie są skutki ich zażywania. „W ubiegłym roku dotarliśmy do 6.500 osób, odbyły się 157 spotkania, w tym roku już prawie 100 dla ponad 3400 osób. To ciągła praca Policji, ale również innych służb, np. Sanepidu” – mówił mł. insp. Robert Muraszko zastępca Komendanta Miejskiego Policji

Wyposażenie pierwszej walizki stanowią atrapy środków odurzających i uzależniających, na wyposażeniu drugiej znajduje się uniwersalny zestaw oględzinowy, trzecia walizka zawiera uniwersalny zestaw osmologiczny.

Przekazane pomoce dydaktyczne służyć będą do realizacji profilaktycznych zadań edukacyjnych związanych z problemem dopalaczy w elbląskich szkołach i placówkach oświatowych ale także maja być pomocne w pracy policyjnych techników. Koszt zakupu walizek to ponad 10.000 złotych.

Dotychczasowe działania podejmowane przez Urząd Miejski i placówki oświatowe we współpracy ze służbami miejskimi w celu przeciwdziałania dopalaczom:

W ramach programu Bezpieczny Elbląg w 2014 roku, dofinansowano projekty realizowane przez Komendę Miejską Policji w Elblągu, Straż Graniczną,  Straż Pożarną,  Straż Miejską oraz Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. Dzięki tym środkom realizowane były spotkania prewencyjno – edukacyjne z młodzieżą, ale także i z rodzicami na temat dopalaczy – projekt pod nazwą: „Bez narkotyków w szkole bezpieczniej”,  „Uzależnienia – przeciwdziałanie narkomanii i innym nałogom” oraz program „Dopalacze – oferta śmierci!”

W związku z pozyskaniem przez Departament Edukacji środków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 Departament wdrożył we wszystkich elbląskich gimnazjach projekt: Elbląska edukacja przeciw uzależnieniom. W ramach zadania podjęto szereg działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i przyjaznego środowiska w gimnazjach. Celem podejmowanych działań było zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym wśród młodzieży gimnazjalnej, w tym głównie przeciwdziałanie zażywaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz profilaktykę uzależnień w tym zakresie. Środki wykorzystano także na realizację spektaklu profilaktycznego dla uczniów – „ My – dzieci z dworca ZOO” . W projekcie wzięli udział uczniowie wszystkich klas pierwszych – łącznie 961 uczniów.

kn/in

  • Prezydent Elbląga Witold Wróblewski oraz I z-ca Komendanta Miejskiego Policji mł.insp. Robert Muraszko podczas przekazania walizek
  • nadkom. Marek Cieślak opisuje zawartość walizki z atrapami narkotyków i dopalaczy
  • Prezentacja walizki z atrapami środków odurzających i uzależniających
Powrót na górę strony