Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Akcją w Olsztynie rozpoczęli „Tydzień Bezpiecznego Kierowcy”

Wypoczynek i czas urlopów jest często związany z przemieszczaniem się, z wyjazdami, z odwiedzinami naszych bliskich i rodzin, a to rodzi także pewne zagrożenia wynikające z podróżowania. Dlatego słyszymy z różnych stron nawoływanie o rozważną i bezpieczną jazdę. Nie jesteśmy bowiem tylko biernymi uczestnikami dróg". Warmińsko – mazurscy policjanci rozpoczęli „Tydzień Bezpiecznego Kierowcy”.

 

Przez naszą postawę za kierownicą, przez nasz sposób odnoszenia się i traktowania innych użytkowników dróg, przez nasze podejście do przepisów drogowych, tworzymy kulturę bezpieczeństwa na naszych drogach. Stąd też, jesteśmy wezwani do odpowiedzialności i ostrożności, do kierowania się roztropnością i miłością, także w tym aspekcie naszego życia. To właśnie ma na myśli Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i MIVA Polska propagując pośród polskich kierowców: „Dekalog Kierowcy”.

Warto więc zadać sobie pytanie: Jak my sami poruszaliśmy się po drogach? Czy dbaliśmy o zasady bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów drogowych? Czy nie byliśmy egoistami za kierownicą, zadufanymi w sobie, nie szanując innych na drodze? Czy nie narażaliśmy swojego życia i bliźnich na niebezpieczeństwo przez brawurę, nieostrożną, ryzykowną i nieodpowiedzialną jazdę czy też przez nietrzeźwość za kierownicą? Czy dawaliśmy dobre świadectwo chrześcijańskiego życia podczas podróży?

Na drodze i za kierownicą też jestem i powinienem być chrześcijaninem. Modlitwa przed i po podróży pomaga o tym pamiętać. Stwarza bowiem okazję do namysłu, który powinien poprzedzać każde ludzkie działanie. Jako wierzący oddajemy się w ręce Bożej Opatrzności, świętych Patronów i Aniołów Stróżów. Stąd nasze modlitwy, błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, a następnie też nasza szczera wdzięczność Panu Bogu za bezpieczną jazdę.

Apelujemy zatem do wszystkich kierowców: o kulturalną, ostrożną i bezpieczną jazdę! Do wszystkich uczestników ruchu - o poszanowanie dla życia, bo jest ono darem Bożym! Otwórzmy więc drzwi Chrystusowi - także drzwi naszych pojazdów, aby w nich na stałe zapanowało Boże Prawo! Aby nasze poczynania w codziennej praktyce za kierownicą były zgodne z nauką Chrystusa. Wówczas też będziemy mogli liczyć na opiekę patrona kierowców św. Krzysztofa, dzięki której to opiece każda podróż będzie bezpieczna i cali wrócimy do domu, do naszych bliskich. Kierujmy się zawsze miłością na każdej drodze!

Do Apelu o bezpieczną i kulturalną jazdę, zgodną z przepisami prawa, przyłącza się również Policja, która na co dzień czuwa nad porządkiem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Wykonując swoje obowiązki policjanci bardzo często mogą zaobserwować sytuacje, w której błąd kierowcy kosztuje życie. Strzeżmy się takich błędów!

ks. dr Marian Midura - Krajowy Duszpasterz Kierowców

Dzisiaj przy ulicy Leonharda w Olsztynie warmińsko – mazurscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami ITD, Służby Celnej, pracownikami WORD-u  rozpoczęli „Tydzień Bezpiecznego Kierowcy”.

Policjanci zatrzymywali kierowców, którzy popełniali wykroczenia w ruchu drogowym. Większość z nich zapominała o włączeniu świateł bądź zapięciu pasów bezpieczeństwa. Kierowcy zamiast mandatu mogli wziąć udział w próbach na symulatorach dachowania i zderzeń i bardzo chętnie korzystali z takiej możliwości. Ich wrażenia po wyjściu ze specjalnie przygotowanego samochodu były bardzo podobne – „okropne uczucie”. Pan Piotr Czekalski z Olsztyna powiedział „nie życzę nikomu takiego doświadczenia. Taka próba faktycznie uświadamia, jak bardzo ważna jest bezpieczna jazda i zapinanie pasów bezpieczeństwa”.

Policjanci wspólnie z ks. dr Marianem Midurą - Krajowym Duszpasterzm Kierowców mówili o konsekwencjach nie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przypominali o zasadach bezpiecznej i kulturalnej jazdy oraz wręczali kierującym „10 Przykazań Kierowcy”.

1. Nie będziesz egoistą na drodze.
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu Św. Krzysztofa kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.
4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.
7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisów drogowych, szanuj pracę naszej Policji

in

  • mł.asp. Jarosław Bojarowicz - Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie
  • ks. dr Marian Midura
  • Piotr Czekalski w symulatorze dachowania
  • symulator dachowania
  • symulator dachowania
  • kontrola kierowcy
  • kontrola kierowcy
  • kontrola kierowcy
  • Piotr Czekalski - na symulatorze zderzeń

Film symulator dachownia


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik symulator dachownia (format flv - rozmiar 3.84 MB)

Powrót na górę strony