Termin składania ofert: Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono ogłoszenie o wyniku postępowania
CPV: 38410000-2
Wartość zamówienia:

Dostawa 7 zestawów do pomiaru prędkości początkowej pocisku do Laboratoriów Kryminalistycznych Policji – II postępowanie

Powrót na górę strony