Termin składania ofert: Uwaga! Na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0deed813-17cb-11ed-b950-8227d40187e8 zamieszczono informację o wyniku postępowania
CPV: 34114000-9
Wartość zamówienia: Array

Dostawa samochodu specjalnego pomocy drogowej do przewozu pojazdów o DMC do 3,5 t

Powrót na górę strony