Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: UWAGA! Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty!
CPV: 50118110-9, 98351100-9
Wartość zamówienia: Array

Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów, statków wodnych i powietrznych do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych, urządzeń i rzeczy na potrzeby 15 jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego (25 zadań częściowych)

Powrót na górę strony