Rozstrzygnięte

Z-t-P/16/2023

Termin składania ofert: Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty!
CPV: 45000000-7; 45300000-0; 39000000-2
Wartość zamówienia:

Remont i wyposażenie pomieszczeń dla osób zatrzymanych (PDOZ) w obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie przy ul. Wolności 2

Powrót na górę strony