Z-t-P/15/2020 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: 12.08.2020 godz. 13:00
CPV: 71220000-6 71248000-8
Wartość zamówienia: Array

1. Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu zespołu koszarowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy ul. Pstrowski-ego 3 na działce nr 46, obręb 69 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania zaprojektowanych robot budowlanych (zamówienie podstawowe, gwarantowane). 2. Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektu kubaturowego wielofunkcyjnego policyjnej strzelnicy ćwiczebnej w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 na działce nr 46, obręb 69 raz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy zaprojektowanego obiektu (opcja).