pieszy-kierowca - Policja Warmińsko-Mazurska

pieszy-kierowca

KWP: Bezpieczni kierowcy = bezpieczni piesi. Równi w ruchu drogowym

W całej  Polsce a także na terenie Warmii i Mazur rusza nowy Program poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Głównym celem jest zadbanie o pieszych, kształtowanie odpowiednich postaw wszystkich uczestników ruchu oraz konsekwentne reagowanie na łamanie przepisów.

Bezpieczeństwo osób pieszych to jedno z priorytetowych zadań Policji. To właśnie ta grupa uczestników ruchu drogowego jest narażona na najbardziej  dolegliwe skutki zdarzeń drogowych. Pieszy nie bez powodu zwany jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Nie ma on żadnych środków ochrony osobistej, poza własnym rozsądkiem oraz  przepisami prawnymi, które nakładają na niego zarówno obowiązki jak i nadają mu określone uprawnienia.

„ Nie ma równych i równiejszych”. Każdy ma swoje prawa.

Odnotowuje się trend wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego, który odzwierciedla się w braku poszanowania innych uczestników ruchu, przy jednoczesnym uzurpowaniu sobie pewnych uprawnień oraz „nadawaniu” sobie niczym nie popartych przywilejów. Ponadto brak zainteresowania podstawowymi przepisami regulującymi zachowania w ruchu drogowym, a także ignorowanie obowiązków nakładanych przez ustawodawcę często skutkują poważnymi sytuacjami na drogach i ulicach miast.

Założeniem Programu jest uświadomienie wszystkim uczestnikom bezpiecznego korzystania ze wspólnej płaszczyzny jaką jest ruch drogowy. Każdy z nich ma inne uprawnienia oraz  obowiązki, natomiast wspólnym prawem wszystkich jest poczucie bezpieczeństwa. Nie jest to żaden przywilej przypisany jednej z grup, a właśnie zasadnicze prawo każdej z nich. Zarówno kierowcy jak i piesi muszą zwrócić uwagę, na fakt równości między nimi, którego odzwierciedleniem powinno być wzajemne poszanowanie, podejmowanie bezpiecznych zachowań, nie tylko we własnym, ale też w interesie wszystkich innych uczestników ruchu.

Fakt, iż szczególną uwagę należy poświęcić kształtowaniu odpowiednich postaw w relacji kierowca-pieszy płynie także bezpośrednio z wniosków zawartych w „Analizie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa warmińsko- mazurskiego w 2014 roku.” Zgodnie z powyższym opracowaniem na terenie naszego województwa w ubiegłym roku doszło do  358 wypadków z udziałem osób pieszych, w których 43 osoby poniosły śmierć, a 333 zostały ranne. Z porównania ostatniego dziesięciolecia wynika, że liczba wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych sukcesywnie spada.

„ Śpieszę się, po co czekać na zielone, niech kierowcy uważają, przecież muszą”

Piesi  nazywani są  niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego ponieważ w trakcie "zderzenia" z pojazdem nie chroni  ich nic. Kierowcy i pasażerowie mogą liczyć na środki  brd – pasy, poduszki powietrzne, itp.  Pieszego chroni tylko jego własny zdrowy rozsądek oraz odpowiednie zachowanie.  Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych są często bardzo tragiczne w skutkach-  już przy prędkościach pojazdu rzędu 20-30 km/h pieszy jest narażony na poważne konsekwencje.  Przy prędkości 50 km/h, pieszy ma około 50 proc. szans na przeżycie, ale już przy prędkości około 80 km/h jego szanse na przeżycie są bliskie zeru.   Tym bardziej dziwi fakt, że często piesi uważają, że im się uda, nic im się nie stanie, że zdążą, że wypadek nie może zdarzyć się właśnie im. Ta grupa także może być sprawcą zdarzenia drogowego, a jego skutki są często bardzo poważne.

Z analizy danych statystycznych z ostatnich kilku lat wynika, że wciąż główną przyczyną wypadków spowodowanych przez tę grupę są takie,  w których piesi w sposób nieostrożny próbują przejść przez jezdnię, nie upewniając się co do możliwości bezpiecznego przejścia i wkraczają wprost przed jadący pojazd-  przyczyna ta na 115 wypadków stanowi  aż 75 zdarzeń, czyli  65,2%. W wyniku wtargnięcia na jezdnię liczba zabitych oraz rannych również była najwyższa w porównaniu do pozostałych przyczyn. W roku 2014 zaobserwowano także wzrost (o 7) liczby wypadków powstałych wskutek przekraczania przez pieszych jezdni w miejscu niedozwolonym, z jednoczesnym wzrostem liczby rannych (o 7). Paradoksalnie każdego roku blisko 50% wypadków z udziałem osób pieszych powstaje w miejscach przeznaczonych lub udostępnionych dla ruchu pieszych. Okazuje się, że właśnie w tych miejscach dochodzi do największej kumulacji zdarzeń wbrew powszechnemu przekonaniu o ich bezpieczeństwie. Wynikają one  przede wszystkim z braku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych oraz skrzyżowaniach zarówno przez kierowców, jak również samych pieszych.

W 2014 roku w porównaniu do 2013 odnotowano spadek liczby wypadków w wyżej wymienionych miejscach. Spadkowi uległa również liczba rannych. Zdecydowany wzrost liczby zabitych zauważalny jest na przejściach dla pieszych (wzrost o 8), który stanowi 75 % w stosunku do ogólnej liczby zabitych.

Proste, „ dziecinnie łatwe” zasady pomogą

- „w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo”- zasada, którą wpajamy dzieciom od najmłodszych lat a często ignorowana przez dorosłych- warto rozejrzeć się, zanim wejdziemy na przejście dla pieszych

- „zasada ograniczonego zaufania”- to, że pieszy widzi kierowcę , nie oznacza wcale, że kierowca zauważył także pieszego. Warto stosować zasadę ograniczonego zaufania także będąc pieszym. Jeśli nie mamy pewności, że kierowca zamierza się zatrzymać, nie wchodźmy na przejście.

-„ nigdy z marszu, nigdy zza przeszkody”- przejście dla pieszych samo z siebie nie gwarantuje 100%  bezpieczeństwa.  Kierowca może nie zauważyć pieszego, może zauważyć go za późno by podjąć  jakikolwiek manewr.

- „zawsze na zielonym”-  jest to oczywiste, jednakże wiele osób ignoruje sygnalizację tłumacząc  „ zdążę” , „ dlaczego mam czekać, jeśli nic nie jedzie”, niestety takie tłumaczenia mają tragiczne skutki.

Każdy kierowca jest pieszym, nie każdy pieszy kierowcą. O zachowaniu kierowców słów kilka.

Każdy z nas uczestniczy w ruchu drogowym .Często zauważa się, że kiedy  sami jesteśmy pieszymi denerwują nas zachowania kierowców. Kiedy wsiadamy za kierownicę denerwujemy się na pieszych. Zasada jest prosta: kierowca ma obowiązki także wobec osób pieszych i musi się z nich wywiązywać, by przez swoje lekkomyślne zachowanie nie zrobić nikomu krzywdy. Jakie są najczęstsze wykroczenia kierowców popełniane względem pieszych?

-omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia  pierwszeństwa pieszym

- wyprzedzanie na przejściach dla pieszych  i bezpośrednio przed nimi

- nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych

- nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd

- niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

-  nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

-  naruszenie  zakazu rozdzielania kolumn pieszych

-  jazda wzdłuż  po chodniku lub przejściu dla pieszych

- naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu  i na taki czas by umożliwić  pieszym swobodny dostęp  do pojazdów komunikacji  publicznej lub na chodnik-w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

- inne czyny, których popełnienie realnie zagraża lub zagrozić może bezpieczeństwu pieszych

Bezpieczny kierowca to bezpieczny pieszy. Zadbajmy razem o bezpieczeństwo.

W policyjnym słowniku NURD czyli Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego to działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Policjanci  egzekwują przepisy – sprawdzają jak kierowcy zachowują się względem pieszych, a także jak zachowują się sami piesi. Tylko w 2014 roku na drogach warmińsko- mazurskich miast policjanci przeprowadzili ponad 280 takich działań. Wnioski niezmiennie są te same. Zarówno kierowcy jak i piesi mają swoje grzeszki, a w ruchu drogowym  nie ma „ równych i równiejszych”. Wszyscy mają swoje prawa, wszyscy także obowiązki, których trzeba przestrzegać. Piesi w konfrontacji z rozpędzonym autem nie mają wielkich szans.

Warto zmienić podejście. Zmiany myślenia, mentalności, pozbycie się złych nawyków  i respektowanie przepisów prawnych to prosta recepta na bezpieczne drogi.  Dbajmy o siebie nawzajem.

Statystyki… za każdą z tych liczb stoi ludzka tragedia.

Zdarzenia drogowe  na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 roku
i za 3 miesiące 2015r.

 

Rodzaj zdarzenia

Liczba Wypadków

Liczba Zabitych

Liczba Rannych

Liczba Kolizji

Rok

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Ogółem w województwie

1649

288

148

32

2061

322

13917

3118

z tego najechanie na pieszego

360

78

43

11

335

69

269

54

 

Miejsca ruchu pieszych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 roku

i za 3 miesiące 2015r.

Miejsca ruchu pieszych

Liczba Wypadków

Liczba Zabitych

Liczba Rannych

Rok

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Przejście dla pieszych

146

34

15

1

145

34

Skrzyżowanie

87

19

3

0

87

21

Chodnik, droga dla pieszych

12

2

1

1

11

1

Przystanek komunikacji publicznej

3

0

0

0

3

0

Pobocze

2

0

1

0

2

0

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony