Test sprawności fizycznej dla kandydatów do Policji - Spoty - Policja Warmińsko-Mazurska

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do Policji

Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi Policji. Wszelkie informacje o doborze można znaleźć na stronie http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Powrót na górę strony