Widzisz dziecko bez opieki - nie bądź obojętny! Reaguj! - Spoty - Policja Warmińsko-Mazurska

Widzisz dziecko bez opieki - nie bądź obojętny! Reaguj!

Każdego dnia w Polsce policjanci interweniują w sytuacjach, w których życie i zdrowie dzieci jest zagrożone przez niewłaściwą opiekę osób dorosłych. Niestety, pomimo powtarzających się szokujących historii, rodzice lekceważą przestrogi i nie uczą się na błędach innych. Pamiętajmy, że wypadki z udziałem dzieci nie dotyczą tylko rodzin patologicznych - mogą zdarzyć się wszędzie. Dlatego nie bądźmy obojętni, reagujmy, gdy widzimy pozostawione bez opieki dzieci.

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/47059,KWP-Widzisz-dziecko-bez-opieki-nie-badz-obojetny-Reaguj.html

Powrót na górę strony