Rekrutacja do służby w Policji - Policja Warmińsko-Mazurska

Rekrutacja do służby w Policji

SEKCJA DOBORU I REZERWY KADROWEJ
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE

 


10 – 575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5

 

e-mail: sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl
 
-  telefon miejski:                                    - fax miejski:
    (47) 731 44 00,                                       (47) 731 44 05.
    (47) 731 44 02,
    (47) 731 44 03,
   (47) 731 44  04.