Zadania Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością - Policja Warmińsko-Mazurska

Zadania Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością

Zadania wydziału do Walki z Cyberprzestępczością

Zespół Operacyjny:

 • prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci Internet pod kątem ujawniania zamieszczania i rozpowszechniania treści prawnie zabronionych oraz zdarzeń
  o charakterze przestępczym;
 • ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę lub przy użyciu systemów i sieci komputerowych oraz teleinformatycznych i telekomunikacyjnych;
 • ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących technologie i sieci teleinformatyczne w przestępczej działalności;
 • prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym pracy operacyjnej.
  w zakresie właściwości Wydziału;

Zespół Informatyki Śledczej:

 • prowadzenie ustaleń teleinformatycznych w trybie art. 20 c ustawy o Policji;
 • współpraca z administratorami sieci komputerowych, providerami
  oraz przedstawicielami firm software’owych i telekomunikacyjnych w zakresie monitorowania zdarzeń o charakterze przestępczym;
 • wykonywanie oględzin zawartości cyfrowych nośników informacji w sprawach prowadzonych przez Wydział
 • wykonywanie oględzin zawartości nośników informacji na potrzeby innych jednostek Policji w sprawach realizowanych w trybie art. 308 kpk oraz w sprawach aresztowych, gdzie występuje zagrożenie życia lub zdrowia;
 • wspieranie komórek Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i jednostek Policji przy zabezpieczaniu cyfrowych nośników informacji;
 • pomoc w planowaniu, przygotowaniu i realizacji spraw, w których wymagane są wiedza i umiejętności związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi;
 • współpraca z organami państwa i innymi podmiotami krajowymi
  i międzynarodowymi w zakresie wymiany informacji dotyczących nowych zjawisk przestępczych związanych z rozwojem technik informatycznych dla potrzeb prowadzonej pracy operacyjno-rozpoznawczej.

Zespół Dochodzeniowo-Śledczy:

 • prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących przestępstw związanych z funkcjonowaniem elektronicznego przetwarzania danych zarówno
  w zakresie naruszenia uprawnień do programu komputerowego, jak i godzących bezpośrednio w przetwarzaną informację czy system połączeń komputerowych, generujących straty o znacznych rozmiarach, skomplikowanych pod względem wykrywczym lub dowodowym, a także mających charakter wielowątkowy
  i transgraniczny;
 • koordynowanie czynności dochodzeniowo-śledczych w powyższych sprawach, obejmujących zakresem obszar kilku powiatów lub wykraczających poza obszar województwa;
 • współpraca z prokuraturami, sądami w sprawach z zakresu przestępstw dokonywanych przy użyciu sieci łączności elektronicznej i systemów informatycznych lub skierowanych przeciwko takim sieciom lub systemom, w ramach prowadzonych lub powierzonych postępowań przygotowawczych, a w szczególnych sytuacjach w ramach koordynacji nad czynnościami dochodzeniowo-śledczymi prowadzonymi przez jednostki Policji.
Powrót na górę strony