Koleżańska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa

Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo – Pożyczkowa to najskuteczniejsza forma wzajemnej pomocy koleżeńskiej w miejscu pracy. Gwarantuje możliwość oszczędzania, a jednocześnie uzyskania szybkiego wsparcia finansowego bez zbędnych formalności, dokumentów i odsetek. Dzięki KKOP jesteśmy zarówno osobami, które pomagają, a z drugiej strony korzystają z pomocy innych.

W chwili obecnej KKOP przy KWP w Olsztynie liczy około 600 osób. Należą do niej pracownicy i funkcjonariusze zatrudnieni w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz w innych jednostkach (OPP Olsztyn, KPP Ostróda, KPP Bartoszyce, KPP Ełk, SPKP, CBŚP), a także emeryci i renciści – byli pracownicy i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i jednostek podległych.

 

  • Pożyczki są nieoprocentowane, udzielane w 36 miesięcznych ratach do kwoty 45 000 zł. Wypłata następuje w formie przelewu do 15 dnia każdego miesiąca.
  • Spłatę pożyczki można wstrzymać, a w razie potrzeby zaciągnąć pożyczkę uzupełniającą.
  • Co miesiąc odprowadzane jest 4% Twojego wynagrodzenia brutto lub deklarowanej kwoty, składki regularnie powiększają wysokość Twojego wkładu, który przy wypisaniu się z KKOP odzyskujesz w całości.
  • Wkłady członkowskie i raty zadłużenia potrącane są z wynagrodzenia miesięcznego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE RACHUNKOWOŚCI KKOP MOŻNA UZYSKAĆ :
Ewa Drożdż (tel. 47 73 153 62)
Anna Gawrylczyk (tel. 47 73 153 68)

 

Skład zarządu KKOP przy KWP  w Olsztynie


 

Przewodniczący:
Dorota Rak (tel.47 73 155 33)

Sekretarz:
Renata Misiewicz (tel. 47 73 140 23)

Skarbnik:
Ewa Gętek (tel.47 73 153 62)

Członkowie:
Aleksandra Pogłód (tel. 47 73 153 87)
Wojciech Zajkowski (tel. 47 73 140 07)

 


 

 

Skład Komisji Rewizyjnej KKO-P przy KWP w Olsztynie:

Przewodnicząca:

Jolanta Kalinowska (tel. 47 73 157 02)

Członkowie:

Marta Glińska-Bednarska

Kamila Witkowska

konto bankowe KKOP

 

Powrót na górę strony