Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w tym roku trwa od 22 do 28 lutego. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. która została uchwalona z uwagi na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na potrzeby ofiar przestępstw oraz pomoc takim osobom. Pomocą tą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie będą pełnione dyżury, podczas których funkcjonariusze udzielać będą porad i informacji. W związku z trwającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pandemią, porady będą udzielane telefonicznie w godz. 7:00 - 14:00.

 • 22 lutego - Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie tel. 47 731-56-30
 • 23 lutego - Wydział do walki z Cyberprzestępczością KWP w Olsztynie tel. 47 731-57-30
 • 24 lutego - Wydział do walki z Korupcją KWP w Olsztynie tel. 47 731-57-30
 • 25-26 lutego - Wydział Kryminalny KWP w Olsztynie tel. 47 731-55-40

Pomoc będzie oferowana również przez podmioty, które świadczą w 2021 r. pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900

 
Dyżury komend miejskich i powiatowych w garnizonie warmińsko-mazurskim:
 
 • KPP Bartoszyce:

Dyżur telefoniczny Pełnić będzie Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego pod nr tel.. 47 732 12 32

 • KPP Braniewo:

Kontakt telefoniczny będzie możliwy w godz: 9:00 - 11:00 w dniach :

22 lutego - Wydział Kryminalny - tel. 47 734 32 32
23 lutego - Wydział Kryminlany - tel. 47 734 32 30
24 lutego - Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego- tel. 47 734 32 41
25 lutego - Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego tel. 47 734 32 40
26 lutego - Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - tel. 47 734 32 51

 • KPP Działdowo:

Kontakt telefoniczny będzie możliwy w godzinach 9:00-15:00 pod nr tel: 47 732 32 32, 47 732 32 08, 47 732 32 44.

KP w Lidzbarku:

 

Dyżur pełniony przez Komisariat Policji w Lidzbarku pod nr tel. 47 732 33 10, 47 732 33 06, 47 732 33 08.

 • KPP Ełk:

Od poniedziału (22.02) do piątku(26.02) w godz. 12.00 - 14.00 tel. 47 735 52 62, 47 735 52 61, 47 735 52 60
Od soboty do niedzieli w godz. 12.00 - 14.00 tel. 47 735 52 09.

 • KPP Giżycko:

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Giżycku – tel. 47 735 22 00.

Posterunek Policji w Wydminach – tel. 47 735 22 90.

Posterunek Policji w Rynie – tel. 47 735 23 70.

Ponadto do dyspozycji zainteresowanych dostępni są również dzielnicowi, tj. :

Z KPP w Giżycku:

- asp. Joanna Czaplińska tel: 601 402 390
- mł. asp. Marcin Gregorczyk tel: 887 876 078
- asp. szt. Marek Mieszkowski tel: 887 876 085
- asp. szt. Mariusz Andrzejewski tel: 887 876 466
- asp. Joanna Urbanowicz tel: 887 876 208
- asp. Edyta Zalewska tel. 887 876 496
- mł. asp. Monika Jach tel: 887 876 189

Z Posterunku Policji w Rynie:
- asp. szt. Kamil Aleksiun tel: 887 876 210
- st. asp. Radosław Gembal tel: 887 876 182

Z Posterunku Policji w Wydminach:
- mł. asp. Marek Ferdycz tel. 887 876 118
- asp. Karol Romanowicz tel. 887 876 209
- asp. Iwona Stankiewicz tel: 509 860 283

 • KPP Gołdap:

22.02.2021 w godz. 10:00 - 14:00 dyżur pod nr tel. 606-920-069, 47 7357 440, w godz. 15:00 - 19:00 tel. 887-876-240, 47 7357 452,

23.02.2021 w godz. 10:00 - 14:00 dyżur pod nr tel. 515-331-021, 47 7357 453, w godz. 15:00 - 19:00 tel. 887-876-157, 47 7357 454,

24.02.2021 w godz. 10:00 - 14:00 dyżur pod nr tel. 477-357-444, w godz. 15:00 - 19:00 tel. 887-883-763, 47 7357 431,

25.02.2021 w godz. 10:00 - 14:00 dyżur pod nr tel. 606-466-429, 47 7357 441, w godz. 15:00 - 19:00 tel. 606-466-421, 47 7357 430,

26.02.2021 w godz. 10:00 - 14:00 dyżur pod nr tel. 47 7357-444, w godz. 15:00 - 19:00 tel. 887-883-763, 47 7357 431,

27.02.2021 w godz. 12:00 - 16:00 dyżur pod nr tel. 887-876-183, 47 7357 452,

28.02.2021 w godz. 10:00 - 14:00 dyżur pod nr tel. 606-466-429, 47 7357 441,

 • Komenda Miejska Policji w Olsztynie:

22.02.2021 r. w godz. 8:00-15:00 - Wydział Prewencji KMP w Olsztynie, tel. 47 731 47 40.
22.02.2021 r. w godz. 8:00-15:00 - Wydział Techniki Kryminalistycznej i Statystyki Przestępczości, tel. 47 731 35 32.
23.02.2021 r. w godz. 7:00-13:00 - Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą, tel. 47 731 48 22.
24.02.2021 r. w godz. 8:00-15:00 - Posterunek Policji III KMP w Olsztynie, tel. 47 731 47 67.
25.02.2021 r. w godz. 8:00-15:00 - Posterunek Policji I KMP w Olsztynie, tel. 47 731 36 01
26.02.2021 r. w godz. 8:00-15:00 - Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, tel. 47 731 35 98.

KP Barczewo:

Dyżury pełnione przez Komisariat Policji w Barczewie - 22.02.2021 r. w godz. 8:00-15:00, tel. 47 731 19 17.

KP Biskupiec:

Dyżur pełniony przez Komisariat Policji w Biskupcu - 24.02.2021 r. w godz. 8:00-15:00,  tel.  47 731 14 20 .

KP Dobre Miasto:

Dyżury pełnione przez Komisariat Policji w Dobrym Mieście - 25.02.2021 r. w godz. 8:00 -15:00,  tel. 47 731 19 41.

KP Olsztynek:

Dyżur pełniony przez Komisariat Policji w Olsztynku - 24.02.2021 r. w godz. 8:00-15:00, 47 731 19 91.

 • KPP Iława:

Porady udzielane będą w godzinach urzędowania jednostki pod nr tel. 47 732 6230, 47 732 6238, 47 732 62 34, 47 732 62 37.

KP w Lubawie:

Porady udzielane będą w godzinach urzędowania jednostki pod nr tel 47 732 6435, 47 732 6437.

KP w Suszu:

Porady udzielane będą w godzinach urzędowania jednostki pod nr tel 47 732 6140, 47 732 6138.

PP w Kisielicach

Porady udzielane będą w godzinach urzędowania jednostki pod nr tel 47 732 6171.

PP w Zalewie 

Porady udzielane będą w godzinach urzędowania jednostki pod nr tel 47 732 6151.

 • KPP Kętrzyn

Dyżury w poszczególnych dniach i godzinach pełnić będą:

22.02.2021 r. w godz. 12:00-14:00 Naczelnik Wydziału Kryminalnego  KPP w Kętrzynie pod nr tel. 47 7351 230

23.02.2021 r. w godz. 11:00-13:00 Specjalista Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Kętrzynie pod nr tel. 47 7351 216

24.02.2021 r. w godz. 12:00-14:00 Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Kętrzynie pod nr tel. 47 7351 232

25.02.2021 r. w godz. 12:00-14:00 Specjalista Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą KPP w Kętrzynie pod nr tel. 47 7351 261

26.02.2021 r. w godz. 12:00-14:00 Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Kętrzynie pod nr tel. 47 7351 240

 • KPP Nowe Miasto Lubawskie:

Dyżur telefoniczny w godz. 07:15 - 15:15 pod nr tel. 47 732 22 95.

 • KPP Mrągowo:

Dyżury telefoniczne pełnić będą funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego w godz. 8.00-9.00:
22.02.2021 r. tel. 47 7328 237
23.02.2021 r. tel. 47 7328 274
24.02.2021 r. tel. 47 7328 275
25.02.2021 r. tel. 47 7328 277
26.02.2021 r. tel. 47 7328 277

 

 • KPP Nidzica:

Dyżur telefoniczny pełnić będą policjanci Wydziału Kryminalnego pod nr tel: 47 732 52 64:

22.02.2021 w godz.  8:00-14:00

23.02.2021 w godz. 14:00-19:00

24.02.2021 w godz.  8:00-14:00

25.02.2021 w godz.  8:00-14:00

26.02.2021 w godz.  8:00-14:00

Dyżur telefoniczny pełnić będą policjanci Wydziału Kryminalnego pod nr tel: 47 732 52 36:

22.02.2021 w godz.  8:00-14:00

23.02.2021 w godz.  8:00-14:00

24.02.2021 w godz.  8:00-14:00

25.02.2021 w godz.  8:00-14:00

26.02.2021 w godz.  14:00-19:00.

 • KPP Olecko:

W dniach 22, 24 i 26 lutego 2021 r. w godz. 10-12 dyżur pełnić będzie Naczelnik Wydziały Kryminalnego tel. 47 735 32 30.

 • KPP Lidzbark Warmiński:

Od 22.02 do 26.02.2021 r. w godz. 7 - 15 dyżur pełniony będzie pod nr tel. 47 732 72 61.

 • KPP Ostróda:

W dniach 22-28.02.2021 w godz 6:00-22:00 dyżur będzie pełniony pod nr tel. 47 732 42 00.

 • KPP Pisz:

W Komendzie Powiatowej Policji w Piszu dyżur w pełnić będą dzielnicowi na terenie całego powiatu piskiego. Porad i informacji udzielać będą telefonicznie w godz. 7.00-14.00:

- dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Piszu, tel. 47 735 42 48

- dzielnicowi z Komisariatu Policji w Białej Piskiej, tel. 47 735 43 66

- dzielnicowi z Komisariatu Policji w Orzyszu, tel. 47 735 43 44

- dzielnicowi z Komisariatu Policji w Rucianem - Nidzie, tel. 47 735 43 04


KP Morąg:

W dniach 22-28.02.2021 w godz 6:00-22:00 dyżur będzie pełniony pod nr tel. 47 73 244 01.

 • KPP Szczytno:

W godzinach 10:00 -13:00 pod telefonem dostepni będą najstępujący policjanci:

22.02.21r. Naczelnik Wydziału Kryminalnego -  47 733 12 51
23.02.21r. Kierownik Referatu Dochodzeniowo - Śledczego II - 47 733 12 84
24.02.21r. Kierownik Referatu Dochodzeniowo - Śledczego I -  47 733 12 73
25.02.21r. Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp. Daniel Kerber 47 733 12 73
26.02.21r. Referent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej - sierż. Joanna Manelska 47 733 12 82

 • KPP Węgorzewo:

Dyżur w godz. 8:00-14:00 pełnić będzie z-ca Naczelnika WK pod nr tel. 47 735 64 34, 606 933 208

(rj)

 • Lista organizacji
 • Lista organizacji
 • Lista organizacji
 • Lista organizacji
 • Lista organizacji
Powrót na górę strony