Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: 32 policjantów wypowiedziało słowa roty ślubowania

Dziecięce marzenia, chęć pomocy drugiemu człowiekowi, rodzinna tradycja, pasja, to powody, dla których 32 nowo przyjętych policjantów założyło mundur. Wszyscy musieli przejść taką samą procedurę - test wiedzy ogólnej, test sprawności fizycznej, multiselect, wywiad zorganizowany, komisję lekarską. Uroczystą przysięgę ślubowania złożyli w obecności insp. Tomasz Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, swoich rodzin, bliskich i znajomych. Pojawiły się łzy wzruszenia i gratulacje.

Dzisiaj w sali gimnastycznej przy ulicy Pstrowskiego w Olsztynie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. W tym gronie znalazło się 9 kobiet legitymujących się wyższym wykształceniem i 23 mężczyzn, z których 18 z nich posiada wyższe wykształcenie, a 5 średnie.

Policjanci w obecności insp. Tomasz Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, swoich rodzin, bliskich, znajomych wypowiedzieli słowa roty ślubowania:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Praca w policji nie należy do najłatwiejszych. Osoba, która chce wstąpić w szeregi ponad 100 tys. formacji musi przejść pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji, które mogą trwać nawet rok. Cała procedura rozpoczyna się od testu z wiedzy ogólnej. Następnie kandydaci musza wykazać się dobrą kondycją, pokonując tor przeszkód podczas testu sprawności fizycznej. Kolejnym etapem jest, uważany za najtrudniejszy- test psychologiczny multiselect. Po jego zdaniu kandydat przystępuje do wywiadu zorganizowanego. Na sam koniec osoby ubiegające się o przyjęcie do Policji przechodzą szereg badań lekarskich.

Przyjęci do służby rozpoczną półroczny kurs podstawowy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Podczas szkolenia zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Funkcjonariusze, pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej, wzbogacą swoją wiedzę na temat broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, nauczą się wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Po zakończeniu kursu powrócą do swoich macierzystych jednostek, w których będą zdobywać doświadczenie. Najwięcej, bo aż 15 osób uzupełni skład etatowy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Komenda Powiatowa Policji w Giżycku, Gołdapi, Kętrzynie, Olecku, Ostródzie oraz w Szczytnie wzbogaci się o 2 policjantów. Po 1 trafi do komend policji w Elblągu, Bartoszycach, Braniewie, Piszu oraz do Oddziału Prewencji Policji KWP w Olsztynie.

Osoba, która pragnie założyć mundur, musi spełnić kilka warunków:

  • być obywatelem polski o nieposzlakowanej opinii
  • nieskazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Podczas dzisiejszej uroczystości starszym kolegom Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko - Mazurski oraz insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczyli listy gratulacyjne. Są to podziękowania za ciężką, ofiarną i odpowiedzialną służbę oraz za kompetencje, profesjonalizm i ofiarność w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych, a także za kreowanie pozytywnego wizerunku swojej formacji poza służbą.

 

in

Powrót na górę strony