SIN-1570/17 - Zamówienia podprogowe - Policja Warmińsko-Mazurska

Zamówienia podprogowe

Termin składania ofert: W załączeniu informacja o wyniku postępowania
CPV: 50711000-2
Wartość zamówienia: poniżej 30.000 euro

Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w podległych obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zlokalizowanych na terenie garnizonu warmińsko - mazurskiego zgodnie z wykazem obiektów - Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania - możliwość składania ofert na dowolną ilość zadań.

Załączniki do strony