Unieważnione - Policja Warmińsko-Mazurska

Unieważnione

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/3/18 Array CPV-34351100-3; CPV-34411200-3 Sukcesywne dostawy ogumienia do samochodów i motocykli dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 14-03-2018 r. więcej »
Z-t-P/13/18 Array 85147000-9 Świadczenie usług badania osób zatrzymanych na rzecz jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego (6 zadań częściowych) 25.04.2018 r. więcej »
Z-t-P/2/18 Array 71220000-6 71248000-8 Opracowanie dokumentacji projektowej budynku krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej w Olsztynie przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK nr 3 (dawnej ul. W. Pstrowskiego 3) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji 27.04.2018 r. więcej »
Z-t-P/7/18 Array 50118110-9 98351100-9 Usługi holowania i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych, urządzeń lub rzeczy dla jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego (17 zadań częściowych). W załączeniu ogłoszenie o unieważnieniu części postępowania (14 zadań częśćiowych) więcej »
 

Wybierz Strony