Z-t-P/25/19 - Unieważnione - Policja Warmińsko-Mazurska

Unieważnione

Termin składania ofert: W załączeniu ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
CPV: 71220000-6 71248000-8
Wartość zamówienia: Array

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej wraz z przebudową sieci zewnętrznych w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 na działce nr 46 obręb 69 oraz pełnienie nadzoru autorskiego