Z-t-P/17/14 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska

Termin składania ofert: 19.05.2014 r.
CPV: 55111000-7, 55321000-6, 55120000-7
Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Wykonanie usługi wynajmu sali konferencyjnej wraz z usługą hotelową i restauracyjną na potrzeby przedsięwzięcia edukacyjno - konferencyjnego z zakresu bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej organizowanego przez KWP w Olsztynie

Załączniki do strony