Z-t-P/39/19 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska