Z-t-P/38/19 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska

Termin składania ofert: W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
CPV: 45216000-4 71220000-0
Wartość zamówienia: Array

Adaptacja wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z budową obiektów w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Posterunek Policji w Wielbarku – budowa nowej siedziby” – działka nr 742