Z-t-P/31/19 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska