Z-t-P/27/19 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska

Termin składania ofert: W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
CPV: 45000000-7
Wartość zamówienia: Array

Wykonanie modernizacji i przebudowy wnętrza budynku i placu spacerowego Policyjnej Izby Dziecka w Olsztynie przy ul. Borowej 9

Pliki do pobrania