Z-t-P/26/19 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska