Z-t-P/22/19 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska

Termin składania ofert:
CPV: 09135100-5 ; 09111210-5; 09113000-4
Wartość zamówienia: Array

Sukcesywne dostawy węgla i koksu (10 zadań częściowych) oraz oleju opałowego (6 zadań częściowych) do jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego

Pliki do pobrania