Z-t-P/9/19 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska

Termin składania ofert: W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
CPV: 38000000-5; 33950000-4; 33696000-5; 33954000-2; 39220000-0; 33140000-3; 33793000-5; 33696500-0; 35200000-6
Wartość zamówienia: Array

Dostawa materiałów laboratoryjnych i materiałów techniki policyjnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (30 zadań częściowych)

Pliki do pobrania