Z-t-P/3/19 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska