Z-t-P/2/19 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska