Z-t-P/49/18 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska

Termin składania ofert: W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
CPV: 09211000-1 09211100-2 09211600-7 09211650-2 24961000-8 24951300-8
Wartość zamówienia: Array

Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych oraz płynów chłodzących, hamulcowych i eksploatacyjnych do sprzętu transportowego dla jednostek Policji woj. warmińsko-mazurskiego