Z-t-P/48/18 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska