Z-t-P/40/2018 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska

Termin składania ofert: W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
CPV: 34115200-8 34136000-9 34144750-0
Wartość zamówienia: Array

Dostawa jednego samochodu do przewozu osób kategorii M1 (9 miejsc), jednego samochodu ciężarowego typu furgon (3,5 t) oraz jednego samochodu ciężarowego N2 (12 t) dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (3 zadania częściowe).