Z-t-P/38/18 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska