Z-t-P/26/18 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska