Z-t-P/24/18 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska