Z-t-P/23/18 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska