Z-t-P/22/18 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska