Z-t-P/18/18 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska