Z-t-P/16/18 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska