Z-t-P/7/18 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska

Termin składania ofert: W załączeniu informacja o udzieleniu zamówienia w zadaniach Nr 6, Nr 15 i Nr 16 oraz o unieważnieniu postępowania w pozostałaych zadaniach częściowych
CPV: 50118110-9 98351100-9
Wartość zamówienia: Array

Usługi holowania i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych, urządzeń lub rzeczy dla jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego (17 zadań częściowych).