Z-t-P/49/17 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska

Termin składania ofert:
CPV: 55520000-1; 55321000-6
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Usługi przygotowania i dowozu posiłków dla osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego (20 zadań częściowych)

Załączniki do strony