Z-t-P/ 24 - b / 2017 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska