Z-t-P/26/2017 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska