Z-t-P/22/17 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska

Termin składania ofert: 18-10-2017 r.
CPV: 50118110-9; 98351100-9
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Usługi holowania i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych, urządzeń i rzeczy dla jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego

Załączniki do strony