Z-t-P/14/2017 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska

Termin składania ofert: W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
CPV: 33696200-7, 33694000-1, 38437000-7, 44510000-8, 33793000-5, 33141000-0, 33140000-3, 19520000-7, 38437110-1, 19720000-9, 30234600-4, 38000000-5, 33696300-8, 37322300-4, 35000000-4, 09211000-1, 33696500-0
Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (33 zadania częściowe)

Załączniki do strony