Z-t-P/11/17 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska