Z-t-P/10/17 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska