Z-t-P/12/17 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska

Termin składania ofert: 16-05-2017 r.
CPV: 09211000-1; 09211100-2; 09211600-7; 09211650-2; 24951300-8
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych oraz płynów chłodzących, hamulcowych i eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych na potrzeby jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego

Załączniki do strony