Z-t-P/9/17 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska

Termin składania ofert: 03.04.2017
CPV: 55120000-7,5530000-3
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Wykonanie usługi wynajmu sali konferencyjnej wraz z usługą hotelową i restauracyjną na potrzeby przedsięwzięcia edukacyjno – konferencyjnego z zakresu bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej organizowanego przez KWP w Olsztynie.

Załączniki do strony